Můj Příběh

– jsem technik celoživotně orientovaný na strojírenství, technologie a automatizaci

– jsem účastník zakládající konference národního konceptu „Průmysl 4.0“

– jsem aktivní propagátor nových výrobních strojů a technologií, od číslicově řízených CNC strojů, výrobních linek s měřením a kontrolou kvality výrobků až do současných automatizovaných robotických systémů a kolaborativní robotiky

– vytvořil jsem centrum projekce a dodávek certifikovaných technologií nejen pro automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl, mé hlavní bussines-aktivity se soustředily ve společnosti OK Technical Group, s.r.o

Má vize

Finanční zajištění mně nyní dovoluje naplnit své celoživotní přání.

Pomáhat při odstraňování monotónní, únavné a nezáživné lidské práce využíváním nových systémů robotizace a automatizace. 

Z praxe jsem přesvědčen, že na trhu práce bude strmě stoupat poptávka po pracovnících vzdělaných v technických oborech zajišťující technický pokrok. Nechci být žádným velkým filantropem, ale rád bych prosadil uvedené myšlenky do škol a přiblížil je nové generaci žáků a studentů. Proto pro školy nabízím úlevy a jsem otevřený cenovým jednáním.

 

V souladu s výše uvedeným zajišťuji pro školy dodávky dvou typů školních robotů

DOBOT Magician / základní sestava/

DOBOT Magician Educational /rozšířená verze/

– jsem připraven vyhovět speciálním formám financování (zápůjčky, leasing, odklad plateb, apod. )

– z vlastního dotačního fondu poskytuji dle uvážení slevy ze standardních prodejních cen